Jak ogłosić bankructwo i ograniczyć swoje straty?

Stopień zadłużenia społeczeństwa stale rośnie. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że spowolnienie gospodarcze pogorszyło sytuację na rynku pracy. Konsekwencją tego jest popadnięcie przez wiele osób w spiralę kredytową i niemożność wyjścia z zadłużenia.

Zapobieganie pętli zadłużenia

Jeśli jesteśmy zagrożeni utratą pracy lub uzyskujemy niższe dochody, powinniśmy bezzwłocznie zgłosić się do kredytodawcy. Banki nie bagatelizują problemów swoich klientów i na pewno będą chciały pomóc im w wyjściu z kłopotów, by dalej mogli oni terminowo spłacać swoje zobowiązania. Mogą więc zaproponować nam wakacje kredytowe, zmianę wysokości raty lub wydłużyć nam okres kredytowania. Warto również rozważyć kwestię konsolidacji kilku mniejszych kredytów.

Upadłość konsumencka

Jeżeli jesteśmy jednak w sytuacji, która nie pozwala nam na wyjście z zadłużenia, mamy możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czyli innymi słowy bankructwa osoby prywatnej. Upadłość konsumencka jest jednak przeznaczona tylko dla osób, które stały się niewypłacalne w skutek niezależnych od siebie wydarzeń i nie brały kolejnych kredytów wiedząc, że nie będą mogły ich spłacić. Ponadto nie mogą z niej skorzystać rolnicy i biznesmeni, którzy nie dopełnili obowiązku wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Proces upadłościowy rozpoczyna się przez złożenie wniosku i oświadczenia w sądzie rejonowym. Wniosek można przygotować samodzielnie, gdyż w przypadku ewentualnych braków formalnych, sąd wezwie nas do ich usunięcia.

Czy bankructwo może mieć zalety?

Paradoksalnie bankructwo może mieć zalety. Upadłość konsumencka chroni nas bowiem przed narastaniem kolejnych odsetek, których nie jesteśmy w stanie spłacić. Z wnioskiem o uznanie bankructwa musi jednak wystąpić osoba, której ono dotyczy, a z chwilą jego ogłoszenia, wierzyciele stracą prawo do naliczania kolejnych opłat czy odsetek. Konsument zyskuje w ten sposób świadomość jak wysokie są jego długi i wobec kogo jest zobowiązany je uregulować. Upadły ma 5 lat (niekiedy 7 lat) na pełną lub częściową spłatę swoich dotychczasowych długów, a po okresie tym rozpoczyna nowe życie wolne od zobowiązań kredytowych.

Tylko dla posiadających pieniądze

Dziwić może jednak fakt, że by ogłosić upadłość konsumencką trzeba posiadać pieniądze. Wniosek o rozpoczęcie postępowania sądowego dla osoby fizycznej kosztuje 200 zł (dla przedsiębiorców 1000 zł). Ponadto realne koszty postępowania upadłościowego oscylują w okolicach 20 procent wyegzekwowanej do spłaty kwoty. Sąd ma prawo zwolnić dłużnika jedynie z opłat sądowych, dlatego zdarza się, że odmawia on ogłoszenia upadłości, tłumacząc, że dłużnik nie jest w stanie udźwignąć związanych z nią kosztów.

Proces spłaty

Bankructwo nie oznacza, że nie będziemy musieli spłacać zaciągniętych zobowiązań. Ponadto pierwszym krokiem do odzyskania „czystego konta” jest licytacja całego majątku upadłego, w tym mieszkania. Sąd jednak ma obowiązek zapełnić dłużnikowi i jego rodzinie dach nad głową przez okres 12 miesięcy – wydziela więc na ten cel odpowiednią kwotę, której nie mogą pobierać wierzyciele na pokrycie swoich roszczeń. Jeśli jednak nie spłacamy kredytu hipotecznego, bank przejmuje mieszkania, nie dając nic w zamian. W przypadku braku pokrycia całości zobowiązań w wyniku licytacji majątku, sąd ustala z wierzycielami plan spłat pozostałej części należności przez dłużnika. Spłaty muszą być dostosowane do możliwości finansowych upadłego, a ich okres nie przekracza 5 lat (w wyjątkowych sytuacjach 7 lat).

Umorzenie długów

Dłużnik ma także możliwość wystąpić o umorzenie części zadłużenia, jeśli uzasadni, ze nie jest w stanie spłacić jego całej kwoty. Proces ten zostanie rozpoczęty, jeśli niewypłacalna osoba spełni wszystkie wymagania sądu dotyczące warunków spłaty reszty wierzytelności. Trzeba także podkreślić, że upadły w okresie regulowania zobowiązań, nie ma prawa zaciągania nowych kredytów i pożyczek oraz robienia zakupów w systemie ratalnym.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments