Czy w rejestrze dłużników można znaleźć się za przedawnione długi?

Do rejestru dłużników można zostać wpisanym nawet za przedawnione długi. Warto więc zachować potwierdzenia całkowitej spłaty należności przez jak najdłuższy okres (co najmniej 10 lat), a najlepiej do końca życia. Tylko dzięki nim uda nam się udowodnić, że wierzytelność została spłacona i nakłonić dawnego pożyczkodawcę do wykreślania naszych danych z rejestru dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej.

Jakie długi można dodać do bazy BIG-u?

Biuro Informacji Gospodarczej jest podmiotem, który zbiera i przechowuje dane o dłużnikach niespłacających terminowo swoich zobowiązań. Jego działalność jest zgodna z prawem. Dłużnik zostaje wpisany do rejestru na wniosek wierzyciela, jeśli spełnione zostały następujące warunki: zobowiązanie musi wynikać z określonego stosunku prawnego, wysokość wierzytelności przekracza 200 zł (w przypadku, gdy dłużnik to konsument) lub 500 zł (gdy dłużnik nie jest konsumentem), zobowiązanie musi być wymagalne od co najmniej 60 dni oraz musi minąć minimum miesiąc od wysłania do dłużnika listu poleconego z informacją o wezwaniu go do zapłaty i zamiarze wpisania go do bazy dłużników, jeśli wciąż będzie uchylał się od uregulowania długu.

Dane dłużnika mogą zostać dodane do rejestru dłużników bez wcześniejszego oddania sprawy do sądu i bez uzyskania wyroku przeciw niemu. Dzięki temu do bazy można dodawać informacje o długach przedawnionych. Długi takie istnieją bowiem nadal – nie ulegają automatycznemu umorzeniu. Przedawnienie skutkuje jedynie tym, że pozwany o zapłatę dłużnik może podnieść w sądzie zarzut przedawnienia, co skutkować będzie oddaleniem powództwa.

Sąd jednak nigdy nie uwzględni zarzutu przedawnienia bez podniesienia go przez dłużnika. Ponadto w polskim prawie nie ma ustawy, która zabraniałaby wpisywania do rejestru BIG informacji jedynie o długach nieprzedawnionych. Analogicznie nic nie nakazuje również usuwania z niego danych o wierzytelnościach już przedawnionych.

Wpisanie przedawnionych długów do rejestru jest korzystne dla wierzycieli. Czasami jest to jedyny sposób, aby skłonić niesolidnych dłużników do spłaty zobowiązań. Niepochlebny wpis w BIG-u skutkuje tym, że dłużnik może mieć w przyszłości problemy z uzyskaniem kredytu hipotecznego, leasingu i innych podobnych im produktów finansowych. Wiele osób spłaca więc w takiej sytuacji swoje dawne wierzytelności.

Kiedy można usunąć wpis z BIG-u?

Dane z rejestru dłużników można usunąć na kilka sposobów: na wniosek wierzyciela, na podstawie informacji potwierdzających nieistnienie lub wygaśnięcie zobowiązania, a także w sytuacji, gdy minęły 3 lata od ich ostatniej aktualizacji i nie później niż po upływie 10 lat od momentu przekazania ich przez wierzyciela. Przypadki te nie dotyczą jednak istniejących, ale przedawnionych wierzytelności.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że wierzycielom grożą bardzo wysokie kary pieniężne za przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej nieprawdziwych danych o nieuregulowanych zobowiązaniach. Kary są przewidziane również dla wierzycieli, którzy w terminie 14 dni nie zażądają od BiG-u aktualizacji informacji o długu, który został całkowicie spłacony, wygasł lub gdy zostanie potwierdzone, że nie istniał. Za oba przewinienia grozi grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Witam. jak wyczyścić BIK?

Witamy! Jesteśmy specjalistami w zakresie przeglądu historii kredytowej i czystości rejestrów dłużników. Nasza oferta obejmuje skrupulatne sprawdzanie oraz usuwanie przedawnionych długów z Państwa rejestru. Gwarantujemy profesjonalną i tajemniczą obsługę, dbając o zachowanie prywatności naszych klientów.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć proces oczyszczania swojego rejestru dłużników!

Czy można znaleźć się w rejestrze dłużników za przedawnione długi?

W ramach naszej oferty chcielibyśmy Państwu przedstawić możliwość skorzystania z usług naszej firmie, która specjalizuje się w sprawdzaniu rejestrów dłużników. Jesteśmy przygotowani, aby pomóc Państwu w sprawdzeniu, czy w rejestrze dłużników zaistniała wpisana dotycząca przedawnionych długów.

Rejestr dłużników zawiera informacje o zadłużeniach osób prywatnych oraz firm. W ramach naszej usługi przeprowadzamy szczegółowe sprawdzanie, dzięki któremu możemy ustalić, czy dana osoba lub firma znajduje się w rejestrze w związku z przedawnionym długiem. W przypadku, gdy okaże się, że dług jest przedawniony, jesteśmy w stanie pomóc w ubieganiu się o usunięcie wpisu z rejestru.

Nasza oferta obejmuje również profesjonalne doradztwo w przypadku przedawnionych długów oraz pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych. Nasi doświadczeni pracownicy zapewniają kompleksową obsługę klienta oraz wykorzystują najnowsze metody i narzędzia w celu osiągnięcia pozytywnego rezultatu dla naszych klientów.

Zapewniamy Państwu, że nasza firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i respektuje poufność i prywatność klientów. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, który z przyjemnością udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomoże rozwiązać wszelkie problemy związane z przedawnionymi długami.

W ramach naszych usług informujemy, że nie jesteśmy w stanie odnaleźć przedawnionych długów w rejestrze dłużników. W Polsce, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przedawnienie długu następuje po upływie określonego czasu, który wynosi na ogół 3 lata. Po tym okresie, wierzyciel nie ma już prawa dochodzić swoich roszczeń prawnie. Jednakże, jeśli dług został spłacony po przedawnieniu, informacja o zaległości może nadal być widoczna w rejestrze dłużników na podstawie wpisów wcześniejszych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do skontaktowania się z biurem informacji gospodarczej, które może udzielić bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości przeglądu i odnalezienia danych w rejestrze dłużników.

Nasza firma specjalizuje się w usługach finansowych i doradztwie, służymy pomocą w zakresie zarządzania finansami oraz negocjacji z wierzycielami.

Czy osoba może znaleźć się w rejestrze dłużników za przedawnione długi?

Witam. Czy tu znajdę pożyczkę niebnakową jak jestem w rejestrze dłużników. Proszę o odp