Narzędzia dla modyfikacji spłaty zadłużenia

Działania jakie powinien przedsięwziąć konsument posiadający problemy finansowe, które nie pozwalają na systematyczne spłacanie rat kredytu, powinny być poprzedzone poinformowaniem o sytuacji banku. Osoba, która jest zadłużona, lub jest zagrożona potencjalnym długiem, powinna w banku przedstawić swoją sytuację, może nawet zasugerować plan działania. Wierzycielowi z pewnością będzie zależeć na odzyskaniu swoich pieniędzy, przez co potraktuje on problem poważnie i zareaguje w adekwatny do konkretnego przypadku sposób.

Aktualizacja systemu spłacania

Jednym z takich sposobów jest zweryfikowanie dotychczasowego systemu spłacania i jego aktualizacja, w której zostaną wzięte pod uwagę bieżące warunki finansowe konsumenta. W praktyce polega to zazwyczaj na wydłużeniu okresu spłaty przy jednoczesnym obniżeniu miesięcznej kwoty raty. W takim przypadku korzystają obie strony – zadłużony zyskuje wygodniejsze warunki spłaty, a bank systematycznie odzyskuje swoje pieniądze. Nie jest to oczywiście jedyna możliwość zaktualizowania warunków spłacania kredytu.

Wstrzymanie spłat

W przypadku zastosowania zawieszenia konieczności spłacania, bank wstrzymuje nie tylko spłatę kwoty właściwej, ale także i narosłych dotychczas odsetek. Niestety, w okresie wstrzymania, odsetki nadal rosną w dotychczasowym postępie. Zastosowanie takiego narzędzie może być wykorzystane przez dłużnika, którego kondycja finansowa pogorszyła się tylko na jakiś czas i ma on pewność szybkiej poprawy.

Zaciągnięcie kolejnego kredytu

Bardzo ryzykowne przedsięwzięcie polegające na wypłaceniu przez bank kolejnych środków również na zasadzie kredytu. Nowa kwota pieniędzy ma pozwolić na opłatę wcześniejszego kredytu, sama jednak może generować kolejne długi.

Modyfikacja w zabezpieczeniach

Istnieje możliwość przeniesienia zabezpieczenia na inną, niż dotychczasową własność konsumenta. Pozwala mu to na sprzedaż poprzedniego zabezpieczenia i spłatę zadłużenia z uzyskanych w ten sposób środków. Jeżeli uzyskana wskutek sprzedaży kwota jest wyższa niż zadłużenie, to konsument zachowuje nadwyżkę, wszelkie środki pobrane przez bank wynikają z odpowiedniej umowy.
Upadłość

Mogą zaistnieć sytuacje, że żadne z zastosowanych przez wierzyciela bądź firmę windykacyjną narzędzi nie przyniesie rezultatu. Gdy to nastąpi, zadłużonemu pozostaje jeszcze jedna możliwość – ogłoszenie bankructwa. Procedura ta jednak nie należy do najłatwiejszych, jest regulowana przez szereg zasad, które mają zapobiegać wykorzystywaniem bankructwa do innych celów niż te, które zostały dla niego przewidziane. Samo uruchomienie możliwości zbankrutowania osoby fizycznej ma przede wszystkim na celu ochronę konsumenta przed losowymi wypadkami, które wpływają na jego budżet oraz skuteczną ochronę przeciw narastającym odsetkom.

Podstawowym warunkiem jest bark zaciągniętych przez konsumenta kredytów już po utraceniu płynności finansowej. W sytuacji, gdy bankructwo chce ogłosić przedsiębiorca lub rolnik, musi on być wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Z czysto praktycznej strony: wniosek i oświadczenie może przygotować sam dłużnik i dostarczyć go do sądu rejonowego. Od momentu jego zatwierdzenia, wierzyciele nie mogą już naliczać kolejnych odsetek czy kar, a zadłużony ma od pięciu do siedmiu (w szczególnych przypadkach) lat na częściową lub pełną spłatę swoich długów.

One thought on “Narzędzia dla modyfikacji spłaty zadłużenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *