Fakty o długach

Proces popadania w długi generuje potrzebę rzetelnego informowania zadłużonego o jego sytuacji. W trosce o jego bezpieczeństwo i brak przykrych konsekwencji konieczne jest zatem ustalenie kilku podstawowych faktów dotyczących zadłużenia, które mogą okazać się bardzo pomocne.

Konsekwencje prawne

Nie ma możliwości, by za powstałe zadłużenia konsument został wyrokiem sądu pozbawiony wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zadłużony umyślnie utrudniałby egzekucję zadłużenia prowadzoną w toku postępowania komornika, na przykład poprzez ukrycie faktu o posiadaniu mienia, które komornik mógłby zając z racji egzekucji. Oczywiście występuje także możliwość, że zadłużony zostanie pozbawiony wolności, jeżeli występuje związek między zadłużeniem a popełnieniem przez niego przestępstwa. W innym wypadku nie trzeba się obawiać wyroku skazującego na pozbawienie wolności z powodu zadłużenia, niezależnie od jego wysokości.

Dziedziczenie długu

Ewentualne zadłużenia zmarłego są wliczane do spadku i dziedziczone zgodnie z prawem spadkowym. Poprzez zadłużenie należy także rozumieć ewentualne braki w opłatach na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa abolicyjna stanowi jednak, że wszelkie zadłużenia wynikające z braku opłacania składek mogą być umorzone. Ta możliwość dotyczy osób, które od stycznia 1999 roku do lutego 2009 nie prowadziły rolniczej działalności gospodarczej podlegając jednocześnie powszechnemu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obejmuje także składki ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy. Umorzenie obejmuje nie tylko kwotę składek, ale także – co ważne – narosłe odsetki oraz wynikające z działań wierzyciela koszty manipulacyjne. Spadkobierca ma więc realną możliwość uniknięcia konieczności opłat wynikających z wcześniejszych zaniedbań zmarłego w kwestii opłacania składek ubezpieczeń społecznych.

Procedury pracy komornika

Pierwszym krokiem w postępowaniu komornika jest pobranie od wierzyciela odpowiedniej kwoty, która zostanie użyta w celu wysłania odpowiedniej korespondencji czy działań mających na celu odnalezienia własności zadłużonego. Po tym nastąpi ustalenie tak zwanej opłaty egzekucyjnej, której kwota zostanie odjęta z wartości zajętych dóbr dłużnika. Sama kwestia wynagrodzenia dla komornika wynika z tego, jaką kwotę będzie on w stanie wyegzekwować i będzie stanowić sumę należności oraz odsetek. Konkretyzując – w przypadku, gdy zadłużenie dotyczy pieniędzy, opłata działań komornika jest równa 15% kwoty, którą uda się wyegzekwować, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie będzie to mniej, niż 10% i nie więcej niż trzydziestokrotność przeciętnej pensji. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku egzekucji z konta bankowego, pensji, świadczenia, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego – wówczas opłata to 8% świadczenia, jednak nie mniej niż 5% i nie więcej niż dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

3 thoughts on “Fakty o długach

  1. Irena

    Witam, jestem zadłużona na kilka tysięcy w normalnym banku, czy uzyskam pomoc w takiej sytuacji w jakimś parabanku?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *