Rozwiązywanie problemów finansowych

Pojawiające się dodatkowe wydatki, które wcześniej nie były przewidziane w budżecie domowym mogą z czasem powodować rosnące zadłużenie. Jeżeli coraz częściej pojawiają się listy przypominające o spłatach wierzytelności, oznacza to , że sytuacja zaczyna „wymykać się” spod kontroli. Należy wtedy jak najszybciej zareagować, aby sytuacja z czasem nie ulegała pogorszeniu. Niezwykle istotny jest tutaj czas, który niestety działa na niekorzyść osób, które nie podejmują żadnych kroków, aby poprawić swoją sytuacje finansową.

Pierwszym krokiem jest analiza wszystkich swoich zobowiązań. W sytuacji, gdy osoba zadłużona nie jest w posiadaniu wszystkich rachunków i potwierdzeń wierzytelności, należy skontaktować się z osobami, bankami czy instytucjami, które są wierzycielami. Wszystkie niezbędne informacje o wysokościach obecnego zadłużenia, terminach/terminie spłat i konsekwencjach braku wywiązywania się ze zobowiązań będą niezwykle istotne w zaistniałej sytuacji.

Przy okazji należy również poinformować swoich wierzycieli o sytuacji finansowej, która ma miejsce. Zdarza się niekiedy, że sami wierzyciele pomagają, próbując zaproponować np. dogodniejsze terminy spłat lub rozłożenie długu na bardziej dostępne raty. Należy dodatkowo podkreślić, że niezwykle istotna jest informacja od wierzycieli o konsekwencjach niewywiązywania się ze zobowiązań. To w pewnym sensie działa na wyobraźnie, powodując większą motywacje i rozpoczęcie prób ustabilizowania sytuacji finansowej.

Po wstępnej weryfikacji wszystkich zobowiązań należy ustalić pewne priorytety. Chodzi głównie o to, żeby wszystkie rachunki odpowiednio posegregować – rachunki, które nie można narazić na jakąkolwiek zwłokę (np. energia) i te, które można na jakiś czas „odłożyć” w czasie. Kolejnym krokiem jest bilans obecnej sytuacji finansowej. Po pierwsze należy podliczyć wysokość zobowiązań. Następnie wyliczyć dochód, zestawiając go z sumą zadłużenia. Sytuacja może wtedy wyklarować się, będzie wiadomo z których i z ilu spłat zobowiązań należy zrezygnować w danej chwili. Taki bilans jest również koniecznością w perspektywie całego miesiąca (zakładając, że przychód jest w formie miesięcznego, cyklicznego wynagrodzenia).

Następnie przychodzi czas na próbę zmiany sytuacji finansowej. Bardzo dobrze jeżeli jest możliwość zwiększenia dochodów lub zmniejszenia wydatków. Takie możliwości w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy mogą rozwiązać obecne problemy lub w zdecydowany sposób je ograniczyć. Jeżeli nie ma tego typu możliwości, należy zastanowić się nad wartością mienia, które ewentualnie można sprzedać. Być może osoba zadłużona jest w posiadaniu jakiś wartościowych przedmiotów, a w ten sposób pozyskana gotówka „naprawi” kryzysowa sytuacje.

Sprzedaż samochodu, mieszkania czy domu jest już zdecydowanie trudniejszą decyzją do podjęcia, ale być może stanowi jedyne wyjście z zaistniałej sytuacji. Być może warto rozważyć sprzedaż/zamianę domu na mieszkanie lub większego lokum na mniejsze. Po takiej szczegółowej analizie należy stworzyć swoisty harmonogram spłat długów, z oznaczeniem priorytetów i terminów realizacji. Przy okazji wskazane jest kontaktowanie się z wierzycielami, z którymi ciągle można negocjować warunki spłat zobowiązań.

Kolejny krok stanowi zamykanie wszystkich kont kredytowych i likwidowanie kart kredytowych. Należy pamiętać, aby nie zaciągać kolejnych zobowiązań w celu spłaty poprzednich. To tylko „nakręca” spiralę długów i wierzytelności. Podkreślamy po raz kolejny ciągłe kontakty z wierzycielami. Bardzo wiele osób w sytuacji braku kondycji finansowej nie reaguje w żaden sposób, często nawet nie odbierając poczty czy telefonów od swoich wierzycieli. To tylko pogarsza sytuacje, ponieważ wierzyciele nie mając kontaktu z dłużnikami i nie znając panującej u nich sytuacji są zobowiązani do rozpoczęcia wszelkich procedur windykacyjnych. To z kolei powoduje, że wysokość zobowiązań rośnie – pojawiają się dodatkowe odsetki proceduralne i te wynikające z braku terminowych spłat. Zawsze również można zasięgnąć porady i opinii specjalnie wyspecjalizowanych komórek (często funkcjonujących w strukturach gmin), które podpowiedzą w jaki sposób poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments