Ocena BIK a historia kredytowa

Historia kredytowa ma bardzo istotny wpływ na ocenę, jaką wystawia konsumentowi Biuro Informacji Kredytowej. Ta z kolei jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na otrzymanie kredytu czy możliwość zakupu na raty. Posiadanie wcześniejszych zaległości w spłacie kredytu wpływają na naszą ocenę w Biurze Informacji Kredytowej znacznie bardziej negatywnie, niż pozostałe czynniki.

Opóźnienia w spłacie

W sytuacji, kiedy kredytobiorca nie uiści raty kredytu do sześćdziesięciu od wskazanego terminu kredytodawca może poinformować nas, że nasze dane zostanę przekazane do przetwarzania przez BIK. Wówczas przez okres pięciu lat informacja o takim opóźnieniu w opłatach będzie dostępna i będzie rzutowała na wiarygodność konsumenta podczas weryfikacji z danymi BIK. Konsekwencje mogą być bardzo niewygodne, warto zatem rozważyć możliwość, które zapobiegną zaniżenia oceny historii kredytowej.

Kontakt z bankiem

Aby zapobiec utracie wiarygodności w przypadki chęci podjęcia kredytu, warto w momencie, kiedy przewiduje się możliwe opóźnienia w spłatach swoich zobowiązań skontaktować się z bankiem. Jeżeli klient konstruktywnie i z inicjatywą podchodzi do kwestii możliwego zadłużenia, bank nie odnosi żadnych korzyści z utrudniania swojemu klientowi kondycji finansowej. To całkiem oczywiste – jeżeli klient będzie miał kłopoty finansowe, to jego bank będzie miał mniej pieniędzy. Należy zatem postrzegać go jako potencjalnego partnera w szukaniu rozwiązaniu problemu.

Spirala zadłużenia

Terminem spirala zadłużenia określa się sytuację, w której długi wynikające z kliku działań wraz z odsetkami tworzą bardzo skomplikowany problem. Tak trudna sytuacja jest zazwyczaj wynikiem nieracjonalnej reakcji dłużnika już na pierwsze wezwania do zapłaty: przykład może stanowić próba opłacenia długu pieniędzmi zaciągniętymi z kolejnego kredytu. Rezultatem, zamiast spodziewanego wyjścia z długów, jest ich znaczne powiększenie się.
Drugim z popełnianych błędów jest bagatelizacja problemu i nierozsądny nawyk czekania, aż rozwiąże się on sam. To, że takie myślenie jest od początku do końca błędne świadczą dwa czynniki.

Odsetki

Z każdym dniem kwota zadłużenia się zwiększa o rosnące odsetki. Nawet takie mechanizmy zapobiegające zadłużeniu, jak tak zwane wakacje kredytowe, czyli tymczasowe zawieszenie obowiązki spłaty zobowiązań nie hamują wzrostu odsetek. Bywa, że dłużnik procent narastających odsetek w ciągu roku uważają za tak, niewielki, że nie wpłynie ona na spłatę kredytu. Dłużnik powinien unikać tego typu wniosków i znaleźć rozwiązanie problemu jak najszybciej.

Utrata wiarygodności w oczach wierzyciela

Bank lub inna firma, której konsument winny jest pieniądze zinterpretuje bagatelizowanie problemu jako nieprofesjonalne, a osobę, które tak postępuje, za niegodną czasu i uwagi, przez co nie będzie szukać polubownych metod porozumienia i szybciej zwróci się do komornika odbierając zadłużonemu prawo do skorzystania z wszelkich możliwości, które mogłyby uczynić spłatę możliwą i niezbyt uciążliwą.

2 thoughts on “Ocena BIK a historia kredytowa

 1. Karoll

  Czy negatywna historia kredytowa jest wtedy kiedy jeszcze nigdy nie brałem kredytu?

  Reply
  1. Tracy

   Nie, jest ona wtedy kiedy nie spłacałeś kredytu bądź innej usługi banku na czas

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *