Doradztwo dla zadłużonych

Osoba, która z rożnych przyczyn znalazła się w sytuacji posiadania długów nie musi radzić sobie z tym problemem sama. Istnieją dobrze funkcjonujące ośrodki doradztwa finansowego czy też konsumenckiego, które zatrudniają pracowników wykwalifikowanych między innymi właśnie w zakresie pomocy zadłużonym. Służą oni zazwyczaj pomocą bezpłatnie i oferują profesjonalne doradztwo niezależnie od wysokości czy rodzaju zadłużenia.

Negocjacja

Jednym z najważniejszych elementów takiego doradztwa jest poinstruowanie zadłużonego jak powinna zostać przeprowadzona rozmowa z wierzycielem i negocjacja odpowiednich warunków. Oczywiście z porady można skorzystać zarówno poprzez osobistą wizytę w siedzibie doradcy, jak i drogą elektroniczną. Doradca dysponuje wiedzą, która pozwoli rozpatrzeć konkretną sytuację zadłużonego z uwzględnieniem jego kondycji finansowej i potrzeb. Przed kontaktem warto jednak zapoznać się z informacjami o przedawnieniu zadłużenia oszczędzając czas zarówno swój, jak i doradcy.

Przedawnienie

Ogólnie rzecz biorąc, termin przedawnienia dla zdecydowanej większości rodzajów zadłużenia to dziesięć lat. W przypadku roszczeń wynikając z prowadzenia działalności gospodarczej jest to okres trzech lat. W szczególnych przypadkach, z którymi bez wątpienia warto się zapoznać, terminy mogą być jednak inne:

 • Debet na rachunku bankowym
  W przypadku zadłużenia tego typu, okres przedawnienia wynosi dwa lata. Dotyczy to w zasadzie wszelkich roszczeń, jakie wierzyciel może posiadać w związku z umową rachunku oszczędnościowego oprócz zwrotu wkładów oszczędnościowych.
 • Umowa kredytu lub pożyczki
  Dla zadłużeń, które są spowodowane zaciągniętym kredytem lub pożyczką okres przedawnienia to trzy lat. Czas ten zaczyna być liczony od dnia, w którym kredyt lub pożyczka powinna być zgodnie z umową spłacona.
 • Karta kredytowa
  Zadłużenia powstałe wskutek użycia karty kredytowej przedawniają się po trzech latach.
 • Usługi telekomunikacyjne
  W przypadku braku opłat za usługi komunikacyjne, długi powstałe z tego powodu przedawniają się po dwóch latach
 • Podatki
  Okres przedawnienia w przypadku należności podatkowych może być dwojaki. Pierwszy, pięcioletni okres przedawnienia, dotyczy należności związanych z podatkami dochodowymi, podatkiem VAT lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
  Trzyletni okres przedawnienia dotyczy zobowiązań wynikających z podatków, których wysokość jest ustalana na podstawie decyzji urzędu skarbowego.
 • Ubezpieczenia
  Należności spowodowane warunki umowy ubezpieczeniowej przedawniają się po trzech latach
 • Mandaty za przejazd komunikacją zbiorową bez biletu
  Mandaty za jazdę bez bilety, a raczej wynikające z nich zadłużenie, przedawnia się po dwóch latach.
 • Składki ZUS
  Nieuregulowane należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedawniają się po dziesięciu latach.

Jeżeli po uregulowaniu należności wobec wierzyciela konsument zda sobie sprawę, że jego dług w momencie jego spłacenia był już przedawniony, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Czy wierzyć doradcy finansowemu?

Czy zaciąganie pożyczek w parabankach jest drogie?

Gdzie mogę szukać pomocy w przypadku zadłużenia?

Jak można wyjść z zadłużenia?

Na przykład zaciągnąć kolejną pożyczkę, ale tym razem oddłużającą

Czemu na pieniądze z takiej pożyczki trzeba tak dłogo czekać?

1. Jakie są dostępne formy doradztwa dla zadłużonych?
2. Czy istnieją instytucje, które oferują bezpłatne doradztwo dla osób zadłużonych?
3. Jak mogę znaleźć wiarygodne źródła informacji na temat doradztwa dla zadłużonych?
4. Jakie informacje będę musiał/musiała dostarczyć przed skorzystaniem z usług doradztwa dla zadłużonych?
5. Jakie są koszty związane z doradztwem dla zadłużonych?
6. Jak długo trwa typowe doradztwo dla zadłużonych?
7. Czy doradcy dla zadłużonych także pomagają negocjować z wierzycielami?
8. Czy doradztwo dla zadłużonych zapewnia jakieś rozwiązania, które pomogą mi spłacić moje długi?
9. Czy muszę być obywatelem danego kraju, aby skorzystać z usług doradztwa dla zadłużonych?
10. Czy doradztwo dla zadłużonych oferuje wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach finansowych?