Czy trzeba spłacać kredyt za zmarłego małżonka?

Śmierć członka rodziny wiąże się z ogromnym bólem. To jednak nie koniec trosk. Zdarzają się przypadki, że zmarły zostawia po sobie niespłacone długi, które przechodzą na współmałżonka, bądź innych członków najbliższej rodziny.

Istotną kwestią jest fakt, że w niektórych przypadkach umowa kredytowa jest wiążąca również po śmierci kredytobiorcy. Co więcej, nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem przez współmałżonka o umorzenie kredytu, czy też całkowitego unieważnienia zobowiązania. Współmałżonek zmarłego zostaje obarczony jego należnościami.

Co ciekawe, przed śmiercią danej osoby, w przypadku niespłacenia należności, nie doszłoby do tej sytuacji. Prawo do tego jest możliwe wyłącznie wobec osobistego majątku współmałżonka. Mowa tutaj między innymi o wynagrodzeniu, dochodach z działalności gospodarczej, czy korzyści z praw autorskich. W sytuacji zaciągnięcia kredytu na przedsiębiorstwo, komornik może egzekwować należności w oparciu o majątek związany z przedsiębiorstwem. Mowa tutaj o maszynach, czy innych urządzeniach.

Wspólność łączna a częściowa

Wraz ze śmiercią współmałżonka wspólnota majątkowa ulega rozłożeniu i staje się tak zwaną współwłasnością w częściach ułamkowych. Pierwsza z nich jest bezudziałowa. Innymi słowy oboje małżonkowie posiadają prawo do wszystkich części wspólnego majątku. W przypadku przekształcenia dany majątek zostaje podzielony na dwie równe części. Ta, która należała do zmarłego, stanowi masę spadkową, którą tworzą aktywa i pasywa. Wobec tego bank ma prawo wymagać od żyjącego współmałżonka uregulowania zadłużenia. Sposób egzekucji zależny jest od sposobu, w jaki został przyjęty spadek.

Istnieje metoda, pozwalająca na uniknięcie spłaty zadłużenia. Odrzucenie spadku skutecznie powstrzymuje tą konieczność. Aby jednak stało się to prawomocne, żyjący współmałżonek musi w ciągu sześciu miesięcy złożyć oświadczenie o nieprzyjęci spadku. Czas ten zostaje naliczany od daty poinformowania jej o zaistniałej sytuacji spadkowej. Złożyć je można w stosownym sądzie spadku, bądź sądzie rejonowym. Istnieje również możliwość złożenia go przed danym notariuszem, po czym zostaje przesłane do sądu spadku. Działanie to wyklucza spadkobiercę z procesu spadkowego.

Oświadczenie dotyczące odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku wiąże się z nie przyjęciem długów, ale wszystkich dóbr korzystnych. Ważne jest, więc odpowiednie przeanalizowanie sytuacji, gdyż nie można przyjąć dóbr, a zrezygnować z zadłużeń.

Każde oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje takie jak:

  • Imię i nazwisko Spadkobiercy
  • Imię, nazwisko, datę i miejsce zgonu oraz dotychczasowe miejsce zamieszkania Spadkodawcy
  • Tytuł spadku – dziedzicznie z mocy ustawy lub w oparciu o testament
  • Stosowna treść oświadczenia

Przy składaniu oświadczenia należy również pamiętać o dołączeniu wypisu z aktu zgonu.

Przejście spadku na dzieci

Dzieci spadkobiercy, które są już pełnoletnie mają możliwość samodzielnego odrzucenia spadku. Pamiętać jednak należy, że każdy ze spadkobierców musi złożyć osobne oświadczenie. Nie funkcjonuje coś takiego jak grupowe złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. W przypadku niepełnoletniego dziecka sytuacja jest zupełnie inna. Aby w imieniu dziecka złożyć wniosek, należy wcześniej prosić o pozwolenie stosowny sąd rodzinny i opiekuńczy.

Podczas dziedziczenia spadku, pamiętać warto, że brak złożenia oświadczenia o nie przyjęciu spadku wiąże się z automatyczną jego akceptacją. Wobec tego należy spłacić wszystkie zobowiązania, ale i przejąć należne dobra. Koniecznością jest również sprawdzenie ubezpieczenia danego kredytu, gdyż, jeśli jest nim objęty, regulacja zadłużenia przechodzi na firmę ubezpieczeniową.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Witam. Proszę o pomoc, bo nie wiem co robić. Mój mąż zaciągnął pożyczkę w parabanku, o czym nie wiedziałam. Nagle zmarł i co teraz? jakieś upomnienia przychodzą do domu, grozi mi komornik. Co robić? Czy ja musze spłacać pożyczkę za zmarłego męża? Przecież o niczym nie wiedziałam!

Zapewniamy Ci kompleksowe wsparcie w załatwianiu formalności dotyczących spłaty kredytu po śmierci małżonka. Rozumiemy, że jest to trudny czas, dlatego zadbamy o to, by proces był jak najmniej skomplikowany. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie musisz się martwić – jesteśmy po to, by Ci pomóc.